HKZ-Certificaat

Sinds 1 september 2006 zijn de DiemerApotheken HKZ gecertificeerd.

Dit betekent dat onze werkwijze en geboden zorg voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), waarin ook de ISO 9001:2000 normen zijn opgenomen.

We werken nog meer volgens vastgestelde procedures en protocollen. Door regelmatige interne toetsing werken wij aan een optimalisering van onze dienstverlening.
Daarnaast vindt er een jaarlijkse toetsing plaats door een extern instituut.

Het betekent concreet een nog betere farmaceutische zorg en kwaliteit voor onze client. Uiteraard blijven suggesties voor verbetering van onze kwaliteit van harte welkom!

Uw geneesmiddelen 24/7 ophalen

Uw geneesmiddelen 24/7 ophalen wanneer het u uitkomt en zonder wachttijd.

Top